Document Acties

Preken NGK Overschie

Hier vind je diverse preken en volledige diensten uit de Nederlands Gereformeerde Kerk te Rotterdam Overschie. Het gaat dan om geluidsbestanden in mp3-formaat. De pure preken zijn allemaal van dominee Mouissie (oftewel pastor Erik). Het copyright ligt bij hem. Als bij de samenvattingen van de preek "ik" staat, zal dan over het algemeen Erik bedoeld worden.

16-01-2007

Gemeenteproject: Jezus Christus vinden, een ontdekkingstocht

Opgeslagen onder:

Matthan Caan vertelt vandaag (14 januari) over een gemeenteproject waar we binnenkort mee starten. Het doel is persoonlijk en als gemeente Jezus Christus (beter) leren kennen. Bij kennen gaat het dan om feitenkennis over Jezus en omgangskennis van Jezus. Het project loopt van zondag 24 februari tot zondag 22 april 2007. Een hulpmiddel dat we daarbij willen gebruiken, is het 33 dagenboek over Jezus ontdekken, van Jos Douma. Meer info op jezusontdekken.nl.

Activiteiten in die periode zijn:

  • preken op zondagmorgen (ook verwerking in de bijbelklassen)
  • persoonlijke dagelijkse studie (lezing uit de bijbel en/of het genoemde boek)
  • groepsgesprekken in gezin, kringen, catechisaties.

07-01-2007

Bemiddelaar

Opgeslagen onder:

Erik spreekt over Genesis hoofdstuk 40 vers 20 tot hoofdstuk 41 vers 57. Als je dat stuk leest, zal je wel opvallen dat de getallen twee, drie, zeven en tien nogal vaak voorkomen. Wat betekent dat? Die getallen duiden op Gods macht en genade, op hoop en verwachting, en op God die werkt aan de uitvoering van zijn besluiten.

De farao van Egypte gaf Jozef de naam Safenat Paneach. Dat betekent zoiets als: "God heeft gezegd: hij zal leven." Jozef zal leven, maar ook Gods volk en de farao en Egypte.

Jozef wordt wel eens aangeduid als de persoon in het Oude Testament die het meeste op Jezus lijkt. Allebei waren ze dertig toen ze met hun publieke werk begonnen; ze waren beiden vervuld van Gods Geest, wijs en verstandig; en beiden redden ze de wereld, van hongersnood en van geestelijke honger.

Waarom koos God Jozef nu eigenlijk uit? Dat heeft te maken met Gods manier van werken. God koos eerst Israël uit als (be)middelaar tussen hem en de wereld. Via Israël en uiteindelijk via Jezus wilde God de wereld redden. Zo wilde hij ook via Jozef zijn hele familie redden. Maar zowel de wereld als Jozefs broers blijken geen behoefte te hebben aan een bemiddelaar. Wij willen het allemaal zelf doen. We willen niet van iemand anders afhankelijk zijn. Toch kan je slechts in leven blijven voor Gods ogen als je je vastklampt aan die ene bemiddelaar: Jezus Christus. Dat gedenken we in het Avondmaal.

18-09-2004

Missie Bethelkerk

Opgeslagen onder:

Erik vertelt heel kort wat de missie van de Bethelkerk in Overschie is.