preken

2007-06-03

Pootje baden of zwemmen?

Filed Under:

Dominee De Jong

We lezen Ezechiël 47 vers 1 tot 12 en de hoofdtekst is  Johannes 7 vers 37 tot 39.

2007-05-28

Zangdienst

Filed Under:

Geleid door broeder Johan Ros. Veel verzoeknummers en wat verhalen.


2007-05-20

Ruth

Filed Under:

Pieter van Kampen


Psalm 100

Filed Under:

Ds Erjan van der Linde


2007-05-16

Hemelvaartsdienst

Filed Under:

Erik Mouissie

We lezen uit de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 49. en Johannes 17 vers 24.

2007-05-12

Avondmaalsviering 2

Filed Under:

Erik Mouissie

Avondmaalsviering, dankzegging en voorbede en Psalm 2.

Avondmaalsviering

Filed Under:

Erik Mouissie


2007-02-12

Ontmoeting, verzoening en hereniging

Filed Under:

We lezen Genesis hoofdstuk 44 vers 33 tot 45. Centrale tekst daarbij is de tweede helft van hoofdstuk 45 vers 5. Jozef zegt daar tegen zijn broers: "God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden."

Jozef ziet dat zijn broers echt veranderd zijn. Ze hadden Jozef in de steek gelaten en als slaaf verkocht. Met hun broer Benjamin gaan ze dit echt niet doen. Ze hebben geleerd. Nu kunnen de broers elkaar pas echt ontmoeten.

In die ontmoeting is er eindelijk plek voor verzoening. Jozef praat de kromme daden van zijn broers niet recht, maar plaatst ze in het licht van het grote heilsplan van God. God wil iedereen redden; in dit geval specifiek het gezin van vader Jakob. Heeft God de zondige daden van Jozefs broers dan nodig om die redding voor elkaar te boksen? Zijn de broers dus eigenlijk onschuldig omdat ze er ook niets aan konden doen? Nee, maar God buigt hun kwade daden zodanig dat er iets goeds uitkomt, dat het bijdraagt aan de redding van zijn volk. Dat heet genade. Als de broers niet hadden "meegewerkt", had God vast en zeker een andere manier gevonden.

Via deze ontmoeting en verzoening is nu eindelijk hereniging mogelijk met vader Jakob. Het gezin wordt herenigd en Gods heilsgeschiedenis kan verdergaan.

2007-01-16

Twee vragen en een klacht

Filed Under:

In Genesis hoofdstuk 41 vers 53 tot hoofdstuk 42 vers 38 lezen we twee vragen en een klacht, van Jozef, zijn broers, en vader Jakob. Erik spitst dat verhaal toe op ons leven.

Waar komen jullie vandaan? Dat vraagt Jozef in vers 7. Jozef heeft zijn broers herkend, maar zij hem niet, na al die jaren. Zijn gedrag kan op ons rancuneus en bars overkomen, maar dat blijkt niet zo te zijn. Hij is vooral bezig erachter te komen waar zijn broers staan, of ze wat geleerd hebben, veranderd zijn, sinds ze hem hebben verkocht als slaaf. Hij geeft hen kansen om dat te bewijzen. En gelukkig kan hij daar hoop uit putten.

Waarom doet God ons dit aan? Dat vragen de broers in vers 28. Onderling durven ze te praten over wat ze gedaan hebben, durven ze hun zonden te belijden. Het is een eerste stap. Maar er is meer nodig en dat zou nog een poos duren.

Niets blijft me bespaard. Dat is de klacht van vader Jakob. Hij trekt zich alles erg persoonlijk aan, heel egocentrisch. Hij blijft in een slachtofferrol zitten. Daar kunnen we wel wat begrip voor opbrengen, maar hij vormt zo een blokkade voor herstel van zijn leven en geluk en de uitvoering van Gods plan.

Gemeenteproject: Jezus Christus vinden, een ontdekkingstocht

Filed Under:

Matthan Caan vertelt vandaag (14 januari) over een gemeenteproject waar we binnenkort mee starten. Het doel is persoonlijk en als gemeente Jezus Christus (beter) leren kennen. Bij kennen gaat het dan om feitenkennis over Jezus en omgangskennis van Jezus. Het project loopt van zondag 24 februari tot zondag 22 april 2007. Een hulpmiddel dat we daarbij willen gebruiken, is het 33 dagenboek over Jezus ontdekken, van Jos Douma. Meer info op jezusontdekken.nl.

Activiteiten in die periode zijn:

  • preken op zondagmorgen (ook verwerking in de bijbelklassen)
  • persoonlijke dagelijkse studie (lezing uit de bijbel en/of het genoemde boek)
  • groepsgesprekken in gezin, kringen, catechisaties.