Document Acties

Preken NGK Overschie

Hier vind je diverse preken en volledige diensten uit de Nederlands Gereformeerde Kerk te Rotterdam Overschie. Het gaat dan om geluidsbestanden in mp3-formaat. De pure preken zijn allemaal van dominee Mouissie (oftewel pastor Erik). Het copyright ligt bij hem. Als bij de samenvattingen van de preek "ik" staat, zal dan over het algemeen Erik bedoeld worden.

16-01-2007

Twee vragen en een klacht

Opgeslagen onder:

In Genesis hoofdstuk 41 vers 53 tot hoofdstuk 42 vers 38 lezen we twee vragen en een klacht, van Jozef, zijn broers, en vader Jakob. Erik spitst dat verhaal toe op ons leven.

Waar komen jullie vandaan? Dat vraagt Jozef in vers 7. Jozef heeft zijn broers herkend, maar zij hem niet, na al die jaren. Zijn gedrag kan op ons rancuneus en bars overkomen, maar dat blijkt niet zo te zijn. Hij is vooral bezig erachter te komen waar zijn broers staan, of ze wat geleerd hebben, veranderd zijn, sinds ze hem hebben verkocht als slaaf. Hij geeft hen kansen om dat te bewijzen. En gelukkig kan hij daar hoop uit putten.

Waarom doet God ons dit aan? Dat vragen de broers in vers 28. Onderling durven ze te praten over wat ze gedaan hebben, durven ze hun zonden te belijden. Het is een eerste stap. Maar er is meer nodig en dat zou nog een poos duren.

Niets blijft me bespaard. Dat is de klacht van vader Jakob. Hij trekt zich alles erg persoonlijk aan, heel egocentrisch. Hij blijft in een slachtofferrol zitten. Daar kunnen we wel wat begrip voor opbrengen, maar hij vormt zo een blokkade voor herstel van zijn leven en geluk en de uitvoering van Gods plan.

Gemeenteproject: Jezus Christus vinden, een ontdekkingstocht

Opgeslagen onder:

Matthan Caan vertelt vandaag (14 januari) over een gemeenteproject waar we binnenkort mee starten. Het doel is persoonlijk en als gemeente Jezus Christus (beter) leren kennen. Bij kennen gaat het dan om feitenkennis over Jezus en omgangskennis van Jezus. Het project loopt van zondag 24 februari tot zondag 22 april 2007. Een hulpmiddel dat we daarbij willen gebruiken, is het 33 dagenboek over Jezus ontdekken, van Jos Douma. Meer info op jezusontdekken.nl.

Activiteiten in die periode zijn:

  • preken op zondagmorgen (ook verwerking in de bijbelklassen)
  • persoonlijke dagelijkse studie (lezing uit de bijbel en/of het genoemde boek)
  • groepsgesprekken in gezin, kringen, catechisaties.

07-01-2007

Bemiddelaar

Opgeslagen onder:

Erik spreekt over Genesis hoofdstuk 40 vers 20 tot hoofdstuk 41 vers 57. Als je dat stuk leest, zal je wel opvallen dat de getallen twee, drie, zeven en tien nogal vaak voorkomen. Wat betekent dat? Die getallen duiden op Gods macht en genade, op hoop en verwachting, en op God die werkt aan de uitvoering van zijn besluiten.

De farao van Egypte gaf Jozef de naam Safenat Paneach. Dat betekent zoiets als: "God heeft gezegd: hij zal leven." Jozef zal leven, maar ook Gods volk en de farao en Egypte.

Jozef wordt wel eens aangeduid als de persoon in het Oude Testament die het meeste op Jezus lijkt. Allebei waren ze dertig toen ze met hun publieke werk begonnen; ze waren beiden vervuld van Gods Geest, wijs en verstandig; en beiden redden ze de wereld, van hongersnood en van geestelijke honger.

Waarom koos God Jozef nu eigenlijk uit? Dat heeft te maken met Gods manier van werken. God koos eerst Israël uit als (be)middelaar tussen hem en de wereld. Via Israël en uiteindelijk via Jezus wilde God de wereld redden. Zo wilde hij ook via Jozef zijn hele familie redden. Maar zowel de wereld als Jozefs broers blijken geen behoefte te hebben aan een bemiddelaar. Wij willen het allemaal zelf doen. We willen niet van iemand anders afhankelijk zijn. Toch kan je slechts in leven blijven voor Gods ogen als je je vastklampt aan die ene bemiddelaar: Jezus Christus. Dat gedenken we in het Avondmaal.

18-09-2004

Missie Bethelkerk

Opgeslagen onder:

Erik vertelt heel kort wat de missie van de Bethelkerk in Overschie is.