Weblog

published Nov 03, 2021, last modified Nov 04, 2021

Het Koninkrijk van God (deel 2): De Heer wordt koning

published Oct 26, 2005, last modified May 18, 2007

Op woensdagochtend 27 juli 2005 gaf Derek Morphew zijn tweede lezing over het Koninkrijk van God.

Op woensdagochtend 27 juli 2005 gaf Derek Morphew zijn tweede lezing over het Koninkrijk van God. In het vorige deel zagen we dat een belangrijk thema van Exodus en van het Davidisch koninkrijk was: de Heer is koning. In de profeten zien we: de Heer wordt koning. Hij is het dan dus niet meer; in ieder geval is zijn koningschap niet erg zichtbaar in Israël. De afbraak begint aan het eind van Salomo's leven. Een typische beschrijving van een latere koning staat in 2 Kronieken hoofdstuk 33 vers 1 tot 3. De ongehoorzaamheid en goddeloosheid van de koningen brengt het volk in ballingschap en daarmee figuurlijk weer in Egypte. In Psalm 137 wordt die tijd beschreven.

In het boek Habakuk wordt het verleden herhaald. Bij Jesaja en Daniël zien we het verleden in een eclips. Zij gebruiken profetische taal: de Dag des Heren, díe dag.

Jesaja is als een Imax film, helemaal om je heen. Jahweh zelf komt. De Davidische Messias. De Geest als een rivier. God brengt verlossing, vergeving, genezing, bevrijding, nog meer shalom (vrede) dan tijdens David en Salomo, opstanding en tot slot een superfeest (a party to end all parties). Er komt een nieuw volk, een nieuw Jeruzalem, een nieuwe hemel en aarde, met het oordeel dat daarbij hoort. Oftewel: het Koninkrijk komt.

In Daniël hoofdstuk 2 en Daniël hoofdstuk 7 zien we twee visioenen. Deze eeuw (dit tijdperk) wordt tegenover de toekomende eeuw gezet.

Hierna gebeurt er 500 jaar niets. Dus werd de verwachting die door de profeten gewekt was, getrivialiseerd en politiek gemaakt. En dan komt Johannes. Marcus gebruikt drie sleutelwoorden:

  1. Alles gebeurt terstond.
  2. Gezag. God zelf is aanwezig. Zoiets hebben de mensen nog nooit gehoord. Zijn gezag zie je in zijn onderwijs, roepen van discipelen en gezag over demonen, dood en natuur.
  3. Mysterie. Zelfs Johannes de Doper vraagt: "Bent u het?" Als antwoord wijst Jezus naar de vervulling van de profetie van Jesaja.

Het Koninkrijk van God is een mysterie:

  • Het Koninkrijk zal komen in de toekomst.
  • Het Koninkrijk is er al.
  • Het Koninkrijk is er niet, maar is dichtbij, om de hoek.
  • Het Koninkrijk laat op zich wachten.
  • Het Koninkrijk is in de toekomst

Het Koninkrijk is een berggebied: je denkt op de top te zijn, maar er volgen hogere toppen.

Wij leven al in het komende Koninkrijk, tussen de tijden, reeds en nog niet. Einsteins relativiteitstheorie zie je dus al in de bijbel!

Lees hierover eens Hebreeën hoofdstuk 6 vers 4 tot 5, 1 Korintiërs hoofdstuk 10 vers 11 en Lucas hoofdstuk 16 vers 16.

Ga terug naar deel 1.

Ga terug naar de overzichtspagina van de New Wine zomerconferentie 2005.

Het Koninkrijk van God (deel 1): New Wine en de erfenis van de Vineyard.

published Sep 29, 2005, last modified May 18, 2007

Op dinsdagochtend 26 juli 2005 sprak Derek Morphew over het Koninkrijk van God. New Wine heeft met de Vineyard beweging als gemeenschappelijke theologische basis het Koninkrijk van God.

Op dinsdagochtend 26 juli 2005 sprak Derek Morphew over het Koninkrijk van God. New Wine heeft met de Vineyard beweging als gemeenschappelijke theologische basis het Koninkrijk van God.

Daar hoort zendingstheorie bij. Een aantal zaken kwamen ineens bij elkaar. Wimber in California had een docent genaamd Ladd. Die legde het koninkrijk op een nieuwe manier uit. Vervolgens gaf God onder de Jesus People een Opwekking. Dit leek op wat er vroeger bij de Quakers gebeurde: ze schudden door de Geest. Uit deze dingen volgde een nieuw model om kerk te doen.

Het eind van de wereld is nu al zichtbaar. Dit heeft gevolgen voor wat we doen: we moeten de werken van het Koninkrijk doen, net als Jezus. Onder andere in Vineyard en New Wine zie je dat.

Jezus' aankondiging was: "Het Koninkrijk is nabij." Die verwachting leefde al vanuit het Oude Testament. We zien dat bij de uittocht, in het Davidisch koninkrijk en bij de profeten.

Exodus

In Exodus zien we een botsing tussen God en occult Egypte. De plagen zijn een geestelijke oorlog tegen de Egyptische goden, bijvoorbeeld de vruchtbaarheidsgoden en de nijlgod. Dit leidt tot de vrijlating van het volk in Exodus hoofdstuk 12. Daarna bedenkt de farao zich en komt er een militaire oorlog. Die gaat voor hem verloren. Israël is vrij en Mirjam zingt haar lied: Gods Koninkrijk is er met strijd en overwinning.

Davidisch koninkrijk

Het Davidisch koninkrijk is het koninkrijk onder koning David en ook onder Salomo. Dit was een gouden eeuw voor het volk Israël. In Psalmen hoofdstuk 2 staat Davids kroning beschreven. De koninkrijken van de wereld worden tegenover de heerschappij van God gesteld. De geadopteerde en gezalfde koning wordt aangekondigd. In 2 Samuël hoofdstuk 7 vers 5 tot 16 staat Nathans profetische belofte en in vers 18 tot 29 Davids Koninkrijksgebed. In 2 Samuël hoofdstuk 8 staat dat de Heer koning David de overwinning gaf.

1 Koningen hoofdstuk 4 beschrijft Salomo's wet. Vermenigvuldiging, feesten, een krachtig leger, vrede. Niet de afwezigheid van oorlog, maar de aanwezigheid van God: overvloed, een goed glas wijn, wijsheid. Salomo had overal verstand van. In 1 Koningen hoofdstuk 10 komt de koningin van Seba (lees: de wereld) op bezoek om Gods rijke zegen te zien. Ze was overweldigd, sloeg achterover en prees Jahweh: jullie zijn gezegend met zo'n koning die zo'n God vertegenwoordigt.

Ga door naar deel 2.

Ga terug naar de overzichtspagina van de New Wine zomerconferentie 2005.

Krachtcentrale van de Geest

published Aug 26, 2005, last modified May 18, 2007

Lezing Otto de Bruijne

Op de eerste avond van de New Wine zomerconferentie sprak Otto de Bruijne over Johannes hoofdstuk 2 vers 13 tot 21 (Jezus die de tempel schoonveegt) en Johannes hoofdstuk 3 vers 5 tot 8 (een deel van zijn gesprek met Nikodemus). Jezus ruimt de krachteloze buitenkant uit de weg. Hij zegt zelfs dat hij de tempel af zal breken. Er gebeurde veel in de tempel dat de aandacht van God afleidde. Nikodemus verlaat de krachtcentrale en hoort van Jezus van wie hij wél kracht kan ontvangen: de Heilige Geest.

Ook de Nederlandse kerk is afgebroken; er mag wel eens een bezem doorheen. Wat moet er gebeuren? Knielen voor God. Verbroken zijn, verootmoedig je . "Heer, ontferm u, vergeef mij, doe uw werk in mij."

God zegt: "Ontvang mijn Geest" en: "Zie, Ik maak iets nieuws." Laat dit de week zijn waarin God in je mag werken.

Ga terug naar de overzichtspagina van de New Wine zomerconferentie 2005.

Overzichtspagina New Wine zomerconferentie 2005

published Aug 17, 2005, last modified May 18, 2007

Dit is een overzichtspagina waarop ik alle verwijzingen zal zetten naar mijn verslagen over de New Wine Zomerconferentie 2005 in Vierhouten.

Dit is een overzichtspagina waarop ik alle verwijzingen zal zetten naar mijn verslagen over de New Wine Zomerconferentie 2005 in Vierhouten.

Nieuwe Wijn verdient een krans

published Aug 16, 2005, last modified May 18, 2007

Ik ben naar de New Wine zomerconferentie 2005 geweest. Ik wil de komende tijd wat samenvattingen van lezingen op deze site zetten. Allereerst volgt hier een algemeen verslag.

Ik ben naar de New Wine zomerconferentie geweest. New Wine is een beweging die zich ten doel stelt kerken toe te rusten met het oog op Gods Koninkrijk. Dat doen ze door het jaar heen vooral met New Wine avonden (lofprijzing, onderwijs en ministry, omschreven als "bidden met mensen in de kracht van de heilige Geest"), en cursussen. De grootste activiteit vindt in de zomer plaats, namelijk de zomerconferentie. Vorig jaar was dat voor het eerst. Toen was ik er ook bij. Ik wil de komende tijd wat samenvattingen van lezingen op deze site zetten. Allereerst volgt hier een algemeen verslag.

De conferentie werd gehouden van maandagavond 25 tot vrijdagochtend 29 juli 2005 op het terrein van camping De Paasheuvel in Vierhouten. Voor alle leeftijden was er wat te doen, zie de programmaonderdelen op de New Wine site. Ik volgde het volwassenenprogramma. Dat was vooral elke dag een ochtendviering, drie seminarrondes en een avondviering. De eerste dag was er alleen een avondviering en de laatste alleen een ochtendviering. De sprekers kwamen zo ongeveer van over de hele wereld: vooral Nederlanders natuurlijk, maar ook een flink aantal uit Engeland en Zuid-Afrika. Bij de Engelse sprekers werd voor een Nederlandse vertaling gezorgd.

Het thema van de conferentie was: Bouw Uw Koninkrijk. Dit werd vooral uitgewerkt door Derek Morphew tijdens de vier ochtendvieringen. Op de New Wine site staan de Engelse Powerpoint presentaties: deel 1, 2, 3 en 4. De inhoud van de lezingen was helder en ik hoop daar ook een samenvatting van te geven.

Dit jaar deed ik opnieuw als vrijwilliger mee met de catering. Ik vond het eten vorig jaar beter, maar toen was het erg veel werk en kon ik minder van de inhoud volgen. Dit jaar moest er voor bijna twee keer zoveel mensen (ongeveer 285 medewerkers) gekookt worden, dus moest het simpeler. Dat hield dus in dat het eten kant en klaar in plastic verpakt aangeleverd werd en alleen warm gemaakt hoefde te worden. Dat gebeurde in twee gigantische tonnen met water en een kleinere ton voor de soep. Een vierde grote ketel had kokend water voor koffie, thee en afwas. Al met al was het eten geen culinair hoogstandje, maar smaakte het mij prima. Ik heb ook geen klachten gehoord van anderen. Gevallen van voedselvergiftiging ben ik ook niet tegengekomen.

Als er toch voedselvergiftiging geweest zou zijn, was dat misschien niet eens zo'n heel groot probleem geweest. Bruce Collins hield namelijk drie lezingen over genezing. Daarbij haakte hij stevig in op het thema van het Koninkrijk, want dat heeft er alles mee te maken. Hoe meer Gods Koninkrijk doorbreekt, werkelijkheid wordt in deze wereld, hoe meer genezingen er zullen volgen. Dat is namelijk een kenmerk van het Koninkrijk dat dichterbij komt. En inderdaad: tijdens de conferentie zijn minstens 7 mensen genezen! Bruce liet het niet bij theorie alleen. God liet deze week zien dat genezing ook vandaag en in Nederland praktijk kan zijn.

Wat heb ik zelf geleerd van de conferentie? God geneest ook vandaag nog. Verlang naar Gods Koninkrijk, bid erom, verwacht dat het komt, deels later op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar ook nu al in deze wereld. Ik heb iets van Gods Geest gevoeld; ik heb meer van de heilige Geest ontvangen. Dat is heel subjectief: een warm gevoel, verdriet, nieuwe moed. De Geest uit zich in verschillende mensen op verschillende manieren. Net als het Koninkrijk steeds meer werkelijkheid kan worden in deze wereld, kan de heilige Geest steeds meer doordringen in de gelovige. In mijn eigen woorden: het Koninkrijk en de Geest zijn als een karavaan. De eerste kamelen zijn al aangekomen (het Koninkrijk is er al, de Geest woont al in mijn hart), maar er volgen nog veel meer kamelen (het Koninkrijk wordt later pas helemaal aanwezig, ik wordt later pas volledig vervuld met de Geest). Je mag dus steeds bij God aan blijven kloppen, blijven vragen om de komst van zijn Koninkrijk (in je kerk, je stad, een moeilijke situatie) en de vervulling met zijn Geest. En een heel praktisch gebed van Dick van Keulen om elke ochtend te bidden: "Heer Jezus, hier ben ik weer. Ik ben vuil. Wilt u het vuilnis uit me halen en zelf in me wonen met Uw Geest?" Amen!

Ga terug naar de overzichtspagina van de New Wine zomerconferentie 2005.