Document Acties

Preken NGK Overschie

Hier vind je diverse preken en volledige diensten uit de Nederlands Gereformeerde Kerk te Rotterdam Overschie. Het gaat dan om geluidsbestanden in mp3-formaat. De pure preken zijn allemaal van dominee Mouissie (oftewel pastor Erik). Het copyright ligt bij hem. Als bij de samenvattingen van de preek "ik" staat, zal dan over het algemeen Erik bedoeld worden.

29-05-2008

Bevrijdingsdag in Kafarnaüm: zaterdagochtend.

Opgeslagen onder:

Erik over Lucas 4: 31-44.

Erik spreekt over Lucas 4 vers 31 tot 44. Dat is een ware bevrijdingsdag in Kafarnaüm. Daar wil hij vier keer over spreken. Vandaag de zaterdagochtend: vers 31 tot 37. Onderdelen:

  • Jezus onderwijst met gezag.
  • Jezus bevrijdt met gezag.
  • Twee reacties op Jezus' woord-daden.

13-05-2008

Pinksteren en belijdenis

Opgeslagen onder:

Frank Lous en Ivo IJsselstijn doen belijdenis van hun geloof. Erik praat over Lucas 4 vers 14 tot 30.

24-02-2008

Jezus en de Samiritaanse vrouw

Opgeslagen onder:

Johan Ros en Jan Smit.

Johan Ros leidt de dienst. Jan Smit leest een preek van dominee Biewenga uit Enschede over Johannes 4 vers 1 tot 26.

17-02-2008

Psalm 103

Opgeslagen onder:

Br Ies Maaswinkel van SGA Rotterdam

Elia ten hemel opgenomen

Opgeslagen onder:

Ds Pieter van Kampen

Ds Pieter van Kampen uit Vlaardingen spreekt over 2 Koningen 2.

03-10-2007

Hartelijk omzien naar elkaar

Opgeslagen onder:

Vierde deel van preekserie van Erik over de visie van de Bethelkerk.

Erik spreekt over Kolossenzen 1 vers 24 tot 29 (vooral de laatste twee verzen), Genesis 2 vers 18 tot 25 en Genesis 3 vers 8 tot 12.

Vorige week ging het over het omgaan met God. Als het goed is, vloeit daaruit voort het omzien naar elkaar. In zijn brief ziet Paulus hartelijk om naar de gemeente in Kolosse. Zijn doel is dat de hele gemeente groeit en volmaakt wordt in Christus. Christus moet (en wil en zal) in hen wonen.

Erik stelt de vraag: "Hoe zit het dan met die lieve buurvrouw die niet in God gelooft, maar wel zo hartelijk omziet naar mijn ouders?" Dat omzien naar elkaar is niet het privilege van christenen. God doet wel beloftes aan mensen die dagelijk met hem omgaan.

02-10-2007

Omgaan met de schepping

Opgeslagen onder:

Onderwerp: Psalm 104.

01-10-2007

Dagelijkse omgang met God

Opgeslagen onder:

Derde deel van preekserie van Erik over de visie van de Bethelkerk.

Erik spreekt over Genesis 2 vers 4 tot 9, Hebreeën 10 vers 19 tot 25 en Openbaring 21 vers 1 tot 5. Centrale tekst is Jakobus 4 vers, de eerste helft van vers 8:

Nader tot God, dan zal hij tot u naderen.

Jezus verbindt voor ons de boeken Genesis en Openbaring. In het begin (Genesis) was alles goed en waren we bij God. Aan het eind (Openbaring) zal dat weer zo zijn. Jezus maakt dat contact met God ook nu, in die tussentijd, weer mogelijk. Doe dat eens! En dat niet meteen een half uur of een uur. Begin gewoon met vijf minuten; dat lukt je wel.

18-09-2007

Getuige van Jezus zijn

Opgeslagen onder:

Tweede deel van preekserie van Erik over de visie van de Bethelkerk.

Het deel waar het vanochtend om gaat, is:

Wij willen mensen tot Jezus Christus leiden (en via hem tot de Vader). Daarom hechten wij er belang aan, dat mensen toegerust worden om getuigen van Jezus Chistus te zijn op de plaats waar zij wonen en werken. Wij willen het goede zoeken voor onze naaste, voor de samenleving en cultuur waar wij onderdeel van zijn. Wij willen praktisch dienstbaar zijn zodat God groot gemaakt wordt.

Wij geloven dat juist ook op deze manieren Gods Koninkrijk op aarde zichtbaar wordt.

Getuigen, betekent dat evangeliseren? Nee, het gaat dieper. Je geeft geen getuigenis, je bent een getuige. Daarin mogen we in de kerk toegerust worden. We mogen leren om Jezus Christus te verkondigen, zoals onze missie het zegt.

Bijbellezingen: Handelingen hoofstuk 1 vers 6 tot 11, hoofstuk 2 vers 1 tot 4, hoofstuk 3 vers 1 tot 16.

17-09-2007

Startzondag 2007

Opgeslagen onder:

Inleiding op de preekserie: De visie van de Bethelkerk