Het Koninkrijk van God (deel 2): De Heer wordt koning

published Oct 26, 2005, last modified May 18, 2007

Op woensdagochtend 27 juli 2005 gaf Derek Morphew zijn tweede lezing over het Koninkrijk van God.

Op woensdagochtend 27 juli 2005 gaf Derek Morphew zijn tweede lezing over het Koninkrijk van God. In het vorige deel zagen we dat een belangrijk thema van Exodus en van het Davidisch koninkrijk was: de Heer is koning. In de profeten zien we: de Heer wordt koning. Hij is het dan dus niet meer; in ieder geval is zijn koningschap niet erg zichtbaar in Israël. De afbraak begint aan het eind van Salomo's leven. Een typische beschrijving van een latere koning staat in 2 Kronieken hoofdstuk 33 vers 1 tot 3. De ongehoorzaamheid en goddeloosheid van de koningen brengt het volk in ballingschap en daarmee figuurlijk weer in Egypte. In Psalm 137 wordt die tijd beschreven.

In het boek Habakuk wordt het verleden herhaald. Bij Jesaja en Daniël zien we het verleden in een eclips. Zij gebruiken profetische taal: de Dag des Heren, díe dag.

Jesaja is als een Imax film, helemaal om je heen. Jahweh zelf komt. De Davidische Messias. De Geest als een rivier. God brengt verlossing, vergeving, genezing, bevrijding, nog meer shalom (vrede) dan tijdens David en Salomo, opstanding en tot slot een superfeest (a party to end all parties). Er komt een nieuw volk, een nieuw Jeruzalem, een nieuwe hemel en aarde, met het oordeel dat daarbij hoort. Oftewel: het Koninkrijk komt.

In Daniël hoofdstuk 2 en Daniël hoofdstuk 7 zien we twee visioenen. Deze eeuw (dit tijdperk) wordt tegenover de toekomende eeuw gezet.

Hierna gebeurt er 500 jaar niets. Dus werd de verwachting die door de profeten gewekt was, getrivialiseerd en politiek gemaakt. En dan komt Johannes. Marcus gebruikt drie sleutelwoorden:

  1. Alles gebeurt terstond.
  2. Gezag. God zelf is aanwezig. Zoiets hebben de mensen nog nooit gehoord. Zijn gezag zie je in zijn onderwijs, roepen van discipelen en gezag over demonen, dood en natuur.
  3. Mysterie. Zelfs Johannes de Doper vraagt: "Bent u het?" Als antwoord wijst Jezus naar de vervulling van de profetie van Jesaja.

Het Koninkrijk van God is een mysterie:

  • Het Koninkrijk zal komen in de toekomst.
  • Het Koninkrijk is er al.
  • Het Koninkrijk is er niet, maar is dichtbij, om de hoek.
  • Het Koninkrijk laat op zich wachten.
  • Het Koninkrijk is in de toekomst

Het Koninkrijk is een berggebied: je denkt op de top te zijn, maar er volgen hogere toppen.

Wij leven al in het komende Koninkrijk, tussen de tijden, reeds en nog niet. Einsteins relativiteitstheorie zie je dus al in de bijbel!

Lees hierover eens Hebreeën hoofdstuk 6 vers 4 tot 5, 1 Korintiërs hoofdstuk 10 vers 11 en Lucas hoofdstuk 16 vers 16.

Ga terug naar deel 1.

Ga terug naar de overzichtspagina van de New Wine zomerconferentie 2005.