Bemiddelaar

published Jan 07, 2007, last modified May 23, 2007

Erik spreekt over Genesis hoofdstuk 40 vers 20 tot hoofdstuk 41 vers 57. Als je dat stuk leest, zal je wel opvallen dat de getallen twee, drie, zeven en tien nogal vaak voorkomen. Wat betekent dat? Die getallen duiden op Gods macht en genade, op hoop en verwachting, en op God die werkt aan de uitvoering van zijn besluiten.

De farao van Egypte gaf Jozef de naam Safenat Paneach. Dat betekent zoiets als: "God heeft gezegd: hij zal leven." Jozef zal leven, maar ook Gods volk en de farao en Egypte.

Jozef wordt wel eens aangeduid als de persoon in het Oude Testament die het meeste op Jezus lijkt. Allebei waren ze dertig toen ze met hun publieke werk begonnen; ze waren beiden vervuld van Gods Geest, wijs en verstandig; en beiden redden ze de wereld, van hongersnood en van geestelijke honger.

Waarom koos God Jozef nu eigenlijk uit? Dat heeft te maken met Gods manier van werken. God koos eerst Israël uit als (be)middelaar tussen hem en de wereld. Via Israël en uiteindelijk via Jezus wilde God de wereld redden. Zo wilde hij ook via Jozef zijn hele familie redden. Maar zowel de wereld als Jozefs broers blijken geen behoefte te hebben aan een bemiddelaar. Wij willen het allemaal zelf doen. We willen niet van iemand anders afhankelijk zijn. Toch kan je slechts in leven blijven voor Gods ogen als je je vastklampt aan die ene bemiddelaar: Jezus Christus. Dat gedenken we in het Avondmaal.

Link naar preek

Keywords
preken