Document Actions

Preken NGK Overschie

Hier vind je diverse preken en volledige diensten uit de Nederlands Gereformeerde Kerk te Rotterdam Overschie. Het gaat dan om geluidsbestanden in mp3-formaat. De pure preken zijn allemaal van dominee Mouissie (oftewel pastor Erik). Het copyright ligt bij hem. Als bij de samenvattingen van de preek "ik" staat, zal dan over het algemeen Erik bedoeld worden.

2008-05-29

Bevrijdingsdag in Kafarnaüm: zaterdagochtend.

Filed Under:

Erik over Lucas 4: 31-44.

Erik spreekt over Lucas 4 vers 31 tot 44. Dat is een ware bevrijdingsdag in Kafarnaüm. Daar wil hij vier keer over spreken. Vandaag de zaterdagochtend: vers 31 tot 37. Onderdelen:

  • Jezus onderwijst met gezag.
  • Jezus bevrijdt met gezag.
  • Twee reacties op Jezus' woord-daden.

2008-05-13

Pinksteren en belijdenis

Filed Under:

Frank Lous en Ivo IJsselstijn doen belijdenis van hun geloof. Erik praat over Lucas 4 vers 14 tot 30.

2008-02-17

Psalm 103

Filed Under:

Br Ies Maaswinkel van SGA Rotterdam

Elia ten hemel opgenomen

Filed Under:

Ds Pieter van Kampen

Ds Pieter van Kampen uit Vlaardingen spreekt over 2 Koningen 2.

2007-10-03

Hartelijk omzien naar elkaar

Filed Under:

Vierde deel van preekserie van Erik over de visie van de Bethelkerk.

Erik spreekt over Kolossenzen 1 vers 24 tot 29 (vooral de laatste twee verzen), Genesis 2 vers 18 tot 25 en Genesis 3 vers 8 tot 12.

Vorige week ging het over het omgaan met God. Als het goed is, vloeit daaruit voort het omzien naar elkaar. In zijn brief ziet Paulus hartelijk om naar de gemeente in Kolosse. Zijn doel is dat de hele gemeente groeit en volmaakt wordt in Christus. Christus moet (en wil en zal) in hen wonen.

Erik stelt de vraag: "Hoe zit het dan met die lieve buurvrouw die niet in God gelooft, maar wel zo hartelijk omziet naar mijn ouders?" Dat omzien naar elkaar is niet het privilege van christenen. God doet wel beloftes aan mensen die dagelijk met hem omgaan.

2007-10-02

Omgaan met de schepping

Filed Under:

Onderwerp: Psalm 104.

2007-10-01

Dagelijkse omgang met God

Filed Under:

Derde deel van preekserie van Erik over de visie van de Bethelkerk.

Erik spreekt over Genesis 2 vers 4 tot 9, Hebreeën 10 vers 19 tot 25 en Openbaring 21 vers 1 tot 5. Centrale tekst is Jakobus 4 vers, de eerste helft van vers 8:

Nader tot God, dan zal hij tot u naderen.

Jezus verbindt voor ons de boeken Genesis en Openbaring. In het begin (Genesis) was alles goed en waren we bij God. Aan het eind (Openbaring) zal dat weer zo zijn. Jezus maakt dat contact met God ook nu, in die tussentijd, weer mogelijk. Doe dat eens! En dat niet meteen een half uur of een uur. Begin gewoon met vijf minuten; dat lukt je wel.

2007-09-18

Getuige van Jezus zijn

Filed Under:

Tweede deel van preekserie van Erik over de visie van de Bethelkerk.

Het deel waar het vanochtend om gaat, is:

Wij willen mensen tot Jezus Christus leiden (en via hem tot de Vader). Daarom hechten wij er belang aan, dat mensen toegerust worden om getuigen van Jezus Chistus te zijn op de plaats waar zij wonen en werken. Wij willen het goede zoeken voor onze naaste, voor de samenleving en cultuur waar wij onderdeel van zijn. Wij willen praktisch dienstbaar zijn zodat God groot gemaakt wordt.

Wij geloven dat juist ook op deze manieren Gods Koninkrijk op aarde zichtbaar wordt.

Getuigen, betekent dat evangeliseren? Nee, het gaat dieper. Je geeft geen getuigenis, je bent een getuige. Daarin mogen we in de kerk toegerust worden. We mogen leren om Jezus Christus te verkondigen, zoals onze missie het zegt.

Bijbellezingen: Handelingen hoofstuk 1 vers 6 tot 11, hoofstuk 2 vers 1 tot 4, hoofstuk 3 vers 1 tot 16.

2007-09-17

Startzondag 2007

Filed Under:

Inleiding op de preekserie: De visie van de Bethelkerk


2007-06-03

Doop Daniël Fortuijn

Filed Under:

Pastor Erik Mouissie

Erik doopt Daniël Fortuijn, zoon van Merien en Annelies.

Tijdens doopdiensten praat Erik dit seizoen over de vraag: Waarvoor leef ik eigenlijk op aarde? Deze keer gaat hij door waar hij de vorige keer is gebleven. Toen sprak hij over Gods kijk op ons leven. De hoofdgedachte van deze keer is: Ik krijg het leven in bruikleen. Bijbellezing is uit Matteüs 25 vers 14 tot 30. Daar krijgen drie knechten het beheer toevertrouwd over een flinke som geld van hun heer. Hoe gaan zij daarmee om? Wat kunnen wij van hen leren over hoe wij om moeten gaan met het leven dat we van God in bruikleen krijgen?