Hartelijk omzien naar elkaar

published Oct 03, 2007

Vierde deel van preekserie van Erik over de visie van de Bethelkerk.

Erik spreekt over Kolossenzen 1 vers 24 tot 29 (vooral de laatste twee verzen), Genesis 2 vers 18 tot 25 en Genesis 3 vers 8 tot 12.

Vorige week ging het over het omgaan met God. Als het goed is, vloeit daaruit voort het omzien naar elkaar. In zijn brief ziet Paulus hartelijk om naar de gemeente in Kolosse. Zijn doel is dat de hele gemeente groeit en volmaakt wordt in Christus. Christus moet (en wil en zal) in hen wonen.

Erik stelt de vraag: "Hoe zit het dan met die lieve buurvrouw die niet in God gelooft, maar wel zo hartelijk omziet naar mijn ouders?" Dat omzien naar elkaar is niet het privilege van christenen. God doet wel beloftes aan mensen die dagelijk met hem omgaan.

Link naar preek

Keywords
preken