Bevrijdingsdag in Kafarnaüm: zaterdagochtend.

published May 29, 2008

Erik over Lucas 4: 31-44.

Erik spreekt over Lucas 4 vers 31 tot 44. Dat is een ware bevrijdingsdag in Kafarnaüm. Daar wil hij vier keer over spreken. Vandaag de zaterdagochtend: vers 31 tot 37. Onderdelen:

  • Jezus onderwijst met gezag.
  • Jezus bevrijdt met gezag.
  • Twee reacties op Jezus' woord-daden.

Link naar preek

Keywords
preken