Rapport over eXtremeManagement

published Jun 21, 2007

Ik heb een rapport ingeleverd voor school over wat ik de laatste tijd bij Zest Software heb gedaan aan eXtremeManagement: een projectmanagement tool voor het CMS Plone. Download het rapport (Engels) of lees de Nederlandse samenvatting.

Download het rapport (pdf, Engels) dat ik heb gemaakt over eXtremeManagement voor Plone. Of lees hieronder de Nederlandse samenvatting.

Samenvatting

In dit rapport doe ik verslag van mijn afstudeeropdracht voor de studie Informatica aan de Hogeschool Rotterdam. Ik verbeter de eXtremeManagement tool: een project management tool gebaseerd op Extreme Programming principes en draaiend op het content management systeem Plone.

De Introductie (hoofdstuk 1) schetst de achtergrond van deze opdracht. Wat is Zope? Wat is Plone? Wat is eXtremeManagement? Hoe passen ze in elkaar?

Ik heb wat verbeteringen aangebracht in de gebruikersinterface (hoofdstuk 2). De meeste oorspronkelijke plannen werden niet uitgevoerd, om redenen uiteenlopend van simpel tijdgebrek tot nieuwe inzichten die het originele idee onderuit haalden. De focus van de opdracht verschoof daarmee naar het verbeteren van de kern, in plaats van het mooi maken van de buitenkant.

Plone 3.0 (hoofdstuk 3) vertelt het verhaal van het geschikt maken van eXtremeManagement voor de nieuwe versie 3.0 van Plone, die overigens nog de beta status heeft. Ik heb wat standaardaanpassingen doorgevoerd die alle Plone producten van derden moeten doen. Ik heb ook andere veranderingen gedaan die nodig bleken te zijn. Tenslotte heb ik een verbetering aan de kern van Plone bijgedragen om deze aanpassingen voor 3.0 simpeler te maken voor andere producten.

Met Zope 3 (hoofdstuk 4) komen we bij het hart van de zaak. Meer dan oorspronkelijk gedacht, moest de focus op dit deel gericht worden. Ik heb markeer- en functionele interfaces toegevoegd. Ik heb browser views gemaakt om een duidelijkere scheiding te brengen tussen data, presentatie en logica (Model-View-Controller). Ik heb annotaties ingebracht voor het bijhouden van inschattingen en gewerkte uren. Deze wijzigingen leveren samen een veel schonere versie van eXtremeManagement op dan er was bij de start van de afstudeeropdracht.

Ik trek de conclusie (hoofdstuk 5) dat eXtremeManagement schoon en toekomstklaar is en dat ik veel heb geleerd bij deze opdracht.