Preken NGK Overschie

published Nov 03, 2021

Hier vind je diverse preken uit de Nederlands Gereformeerde Kerk te Rotterdam Overschie. Het gaat dan om geluidsbestanden in mp3-formaat. De preken zijn allemaal van dominee Mouissie (oftewel pastor Erik). Het copyright ligt bij hem. Als bij de samenvattingen van de preek "ik" staat, zal dan over het algemeen Erik bedoeld worden. Ik doe hier sinds 2008 al geen wijzigingen meer aan. Intussen ben ik ook verhuisd en geen lid meer van deze kerk.

Bevrijdingsdag in Kafarnaüm: zaterdagochtend.

published May 29, 2008

Erik over Lucas 4: 31-44.

Erik spreekt over Lucas 4 vers 31 tot 44. Dat is een ware bevrijdingsdag in Kafarnaüm. Daar wil hij vier keer over spreken. Vandaag de zaterdagochtend: vers 31 tot 37. Onderdelen:

  • Jezus onderwijst met gezag.
  • Jezus bevrijdt met gezag.
  • Twee reacties op Jezus' woord-daden.

Link naar preek

Hartelijk omzien naar elkaar

published Oct 03, 2007

Vierde deel van preekserie van Erik over de visie van de Bethelkerk.

Erik spreekt over Kolossenzen 1 vers 24 tot 29 (vooral de laatste twee verzen), Genesis 2 vers 18 tot 25 en Genesis 3 vers 8 tot 12.

Vorige week ging het over het omgaan met God. Als het goed is, vloeit daaruit voort het omzien naar elkaar. In zijn brief ziet Paulus hartelijk om naar de gemeente in Kolosse. Zijn doel is dat de hele gemeente groeit en volmaakt wordt in Christus. Christus moet (en wil en zal) in hen wonen.

Erik stelt de vraag: "Hoe zit het dan met die lieve buurvrouw die niet in God gelooft, maar wel zo hartelijk omziet naar mijn ouders?" Dat omzien naar elkaar is niet het privilege van christenen. God doet wel beloftes aan mensen die dagelijk met hem omgaan.

Link naar preek

Dagelijkse omgang met God

published Oct 01, 2007

Derde deel van preekserie van Erik over de visie van de Bethelkerk.

Erik spreekt over Genesis 2 vers 4 tot 9, Hebreeën 10 vers 19 tot 25 en Openbaring 21 vers 1 tot 5. Centrale tekst is Jakobus 4 vers, de eerste helft van vers 8:

Nader tot God, dan zal hij tot u naderen.

Jezus verbindt voor ons de boeken Genesis en Openbaring. In het begin (Genesis) was alles goed en waren we bij God. Aan het eind (Openbaring) zal dat weer zo zijn. Jezus maakt dat contact met God ook nu, in die tussentijd, weer mogelijk. Doe dat eens! En dat niet meteen een half uur of een uur. Begin gewoon met vijf minuten; dat lukt je wel.

Link naar preek

Getuige van Jezus zijn

published Sep 18, 2007

Tweede deel van preekserie van Erik over de visie van de Bethelkerk.

Het deel waar het vanochtend om gaat, is:

Wij willen mensen tot Jezus Christus leiden (en via hem tot de Vader). Daarom hechten wij er belang aan, dat mensen toegerust worden om getuigen van Jezus Chistus te zijn op de plaats waar zij wonen en werken. Wij willen het goede zoeken voor onze naaste, voor de samenleving en cultuur waar wij onderdeel van zijn. Wij willen praktisch dienstbaar zijn zodat God groot gemaakt wordt.

Wij geloven dat juist ook op deze manieren Gods Koninkrijk op aarde zichtbaar wordt.

Getuigen, betekent dat evangeliseren? Nee, het gaat dieper. Je geeft geen getuigenis, je bent een getuige. Daarin mogen we in de kerk toegerust worden. We mogen leren om Jezus Christus te verkondigen, zoals onze missie het zegt.

Bijbellezingen: Handelingen hoofstuk 1 vers 6 tot 11, hoofstuk 2 vers 1 tot 4, hoofstuk 3 vers 1 tot 16.

Link naar preek

Voorbereidingen voor de tocht: Wie is Jezus voor mij?

published Feb 28, 2007, last modified May 21, 2007

Op deze zondag begint het gemeenteproject: Jezus Christus vinden, een ontdekkingstocht. We bereiden ons vandaag voor op de tocht. Dit doen we aan de hand van Matteüs hoofdstuk 16 vers 13 tot 18

Wat wordt precies bedoeld met Jezus Christus vinden? Het gaat om feitenkennis: wie is Jezus, wat heeft hij gedaan, ook voor mij? En het gaat om omgangskennis: je leert Jezus persoonlijk kennen en hij verandert jou.

Waarom is het belangrijk Jezus Christus te vinden? Het betekent voor jou persoonijk dat de hemel voor je open gaat! Voor de christelijke gemeente is het van belang omdat Jezus de grondlegger is van die gemeente.

Dus waarom gaan wij op weg om Jezus Christus te vinden?

  • Om te ontdekken wie Jezus Christus is en wat hij doet, met ons ook.
  • Om persoonlijk gelukkig te worden.
  • Om als gemeente overeind te blijven.

Wij willen hem vinden door wie wij gevonden zijn!

Link naar preek

Ontmoeting, verzoening en hereniging

published Feb 12, 2007, last modified May 23, 2007

We lezen Genesis hoofdstuk 44 vers 33 tot 45. Centrale tekst daarbij is de tweede helft van hoofdstuk 45 vers 5. Jozef zegt daar tegen zijn broers: "God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden."

Jozef ziet dat zijn broers echt veranderd zijn. Ze hadden Jozef in de steek gelaten en als slaaf verkocht. Met hun broer Benjamin gaan ze dit echt niet doen. Ze hebben geleerd. Nu kunnen de broers elkaar pas echt ontmoeten.

In die ontmoeting is er eindelijk plek voor verzoening. Jozef praat de kromme daden van zijn broers niet recht, maar plaatst ze in het licht van het grote heilsplan van God. God wil iedereen redden; in dit geval specifiek het gezin van vader Jakob. Heeft God de zondige daden van Jozefs broers dan nodig om die redding voor elkaar te boksen? Zijn de broers dus eigenlijk onschuldig omdat ze er ook niets aan konden doen? Nee, maar God buigt hun kwade daden zodanig dat er iets goeds uitkomt, dat het bijdraagt aan de redding van zijn volk. Dat heet genade. Als de broers niet hadden "meegewerkt", had God vast en zeker een andere manier gevonden.

Via deze ontmoeting en verzoening is nu eindelijk hereniging mogelijk met vader Jakob. Het gezin wordt herenigd en Gods heilsgeschiedenis kan verdergaan.

Link naar preek

Twee vragen en een klacht

published Jan 16, 2007, last modified May 23, 2007

In Genesis hoofdstuk 41 vers 53 tot hoofdstuk 42 vers 38 lezen we twee vragen en een klacht, van Jozef, zijn broers, en vader Jakob. Erik spitst dat verhaal toe op ons leven.

Waar komen jullie vandaan? Dat vraagt Jozef in vers 7. Jozef heeft zijn broers herkend, maar zij hem niet, na al die jaren. Zijn gedrag kan op ons rancuneus en bars overkomen, maar dat blijkt niet zo te zijn. Hij is vooral bezig erachter te komen waar zijn broers staan, of ze wat geleerd hebben, veranderd zijn, sinds ze hem hebben verkocht als slaaf. Hij geeft hen kansen om dat te bewijzen. En gelukkig kan hij daar hoop uit putten.

Waarom doet God ons dit aan? Dat vragen de broers in vers 28. Onderling durven ze te praten over wat ze gedaan hebben, durven ze hun zonden te belijden. Het is een eerste stap. Maar er is meer nodig en dat zou nog een poos duren.

Niets blijft me bespaard. Dat is de klacht van vader Jakob. Hij trekt zich alles erg persoonlijk aan, heel egocentrisch. Hij blijft in een slachtofferrol zitten. Daar kunnen we wel wat begrip voor opbrengen, maar hij vormt zo een blokkade voor herstel van zijn leven en geluk en de uitvoering van Gods plan.

Link naar preek

Gemeenteproject: Jezus Christus vinden, een ontdekkingstocht

published Jan 16, 2007, last modified May 23, 2007

Matthan Caan vertelt vandaag (14 januari) over een gemeenteproject waar we binnenkort mee starten. Het doel is persoonlijk en als gemeente Jezus Christus (beter) leren kennen. Bij kennen gaat het dan om feitenkennis over Jezus en omgangskennis van Jezus. Het project loopt van zondag 24 februari tot zondag 22 april 2007. Een hulpmiddel dat we daarbij willen gebruiken, is het 33 dagenboek over Jezus ontdekken, van Jos Douma. Meer info op jezusontdekken.nl.

Activiteiten in die periode zijn:

  • preken op zondagmorgen (ook verwerking in de bijbelklassen)
  • persoonlijke dagelijkse studie (lezing uit de bijbel en/of het genoemde boek)
  • groepsgesprekken in gezin, kringen, catechisaties.

Link naar preek

Bemiddelaar

published Jan 07, 2007, last modified May 23, 2007

Erik spreekt over Genesis hoofdstuk 40 vers 20 tot hoofdstuk 41 vers 57. Als je dat stuk leest, zal je wel opvallen dat de getallen twee, drie, zeven en tien nogal vaak voorkomen. Wat betekent dat? Die getallen duiden op Gods macht en genade, op hoop en verwachting, en op God die werkt aan de uitvoering van zijn besluiten.

De farao van Egypte gaf Jozef de naam Safenat Paneach. Dat betekent zoiets als: "God heeft gezegd: hij zal leven." Jozef zal leven, maar ook Gods volk en de farao en Egypte.

Jozef wordt wel eens aangeduid als de persoon in het Oude Testament die het meeste op Jezus lijkt. Allebei waren ze dertig toen ze met hun publieke werk begonnen; ze waren beiden vervuld van Gods Geest, wijs en verstandig; en beiden redden ze de wereld, van hongersnood en van geestelijke honger.

Waarom koos God Jozef nu eigenlijk uit? Dat heeft te maken met Gods manier van werken. God koos eerst Israël uit als (be)middelaar tussen hem en de wereld. Via Israël en uiteindelijk via Jezus wilde God de wereld redden. Zo wilde hij ook via Jozef zijn hele familie redden. Maar zowel de wereld als Jozefs broers blijken geen behoefte te hebben aan een bemiddelaar. Wij willen het allemaal zelf doen. We willen niet van iemand anders afhankelijk zijn. Toch kan je slechts in leven blijven voor Gods ogen als je je vastklampt aan die ene bemiddelaar: Jezus Christus. Dat gedenken we in het Avondmaal.

Link naar preek

Missie Bethelkerk

published Sep 18, 2004, last modified May 21, 2007

Erik vertelt heel kort wat de missie van de Bethelkerk in Overschie is.

Link naar preek