Weblog

published Nov 03, 2021, last modified Nov 04, 2021

Leven als Jezus

published Feb 10, 2004, last modified May 18, 2007

Op de middag van zaterdag 17 januari 2004 tijdens de New Wine conferentie gaf Chris Pemberton een workshop over leven als Jezus. Het was vooral een verhaal door hem met daarna gelegenheid tot vragen.

Voor jezelf zorgen

Ik wil vooral een aantal praktische punten noemen voor een leven in balans. Ik werk, ben getrouwd, heb 5 kids. Druk dus. Vaak heb je het idee dat je 24 uur per dag, zeven dagen per week bezig bent. Hoe kan je dan toch in balans leven, als Jezus.

Jezelf verloochenen is niet hetzelfde als verwaarlozen. Je moet misschien minder actie ondernemen en meer zijn. Kijk maar eens naar Lucas 9:33. Petrus wilde daar actie ondernemen: tenten opzetten voor Jezus, Mozes en Elia. Dat was totaal niet nodig. Hij mocht gewoon aanwezig zijn als getuige, dat was genoeg.

Je kan wel eens het advies krijgen: "Zeg nooit nee als er een nood is." Er komen veel verwachtingen op ons af. We willen zelf heel veel en ook anderen hebben zo hun wensen voor je. Zeker van jonge christenen wordt vaak verwacht dat ze veel doen. "Je komt vanavond toch weer naar de kerk? En morgen is er een cursus over bijbellezen. Oh, en overmorgen is er een spreker die je vast aan zal spreken. Vergeet je de bijbelkring van woensdag niet? Wel komen hoor!" Het kan allemaal teveel worden.

Wat doet Jezus? De wil van God. Hoe ontdekte hij die? Het is een zoektocht naar waarheid. Waarheid maakt vrij: wie ben je, wie is God. Onderwerp je aan Gods wil.

Tips

Je hebt realistische verwachtingen nodig. Wat is er realistisch voor handen om je te laten groeien en Gods wil te ontdekken?

 • Bijvoorbeeld het boek van Richard Foster: Het feest van de navolging. Spirituele gewoonten, disciplines helpen veel. Wijd je daar aan toe. Denk eens na: wat voedt me geestelijk? Wat is er in je centrum, in je hart? Wat motiveert mij?
 • Steeds meer mensen vasten 40 dagen.
 • Houd een dagboek bij. Schrijf op wat God zegt.
 • Lees de bijbel en bid. Het gaat daarbij niet zozeer om actie van ons, maar om wat God geeft tijdens die tijd.
 • Zorg dat je een geestelijk leider of coach hebt. Iemand die elke vraag mag stellen. Mannen praten moeilijk over hun gevoelens. Soms stort je in als je dat niet doet.
 • Zorg dat je een deel van de week echt alleen met God bent, bijvoorbeeld een paar uur op zondag. Relatie bouwen. God nodigt je uit om een relatie met hem te hebben, het is geen bevel.

Behoeften

Lichamelijk

We overwerken. We hebben geen lichamelijke oefening. Geen rust. We werken en dan op zondag rusten? Bekijk het eens andersom! Eerst rusten - of juist sporten. Je bouwt energie op zolang dat nog kan, en dan werken. Neem verantwoordelijkheid voor je gezondheid. Besluit daartoe. Misschien een goed idee: een kerk met een fitnessruimte!

Verstandelijk

Blijf lezen! Een uur per dag, een dag per maand, een week per jaar. Voor leiders is dat belangrijk. Een goed boek hierover is Nancy Klein: Time to think. De kwaliteit van alles wat we doen, is afhankelijk van het denken. Ik kan er niet helemaal op ingaan, maar ik zal een aantal verstandelijke noden noemen die in dat boek genoemd worden:

 • attentie, luisteren!
 • indringende vragen laten stellen
 • op grond van gelijkheid, op hetzelfde niveau met iemand praten
 • waardering
 • rust
 • bemoediging, geen competitie
 • gevoelens
 • informatie
 • een plaats die zegt dat je belangrijk bent
 • diversiteit

Goede relaties ontwikkelen

Voedende en steunende relaties. Die had Jezus ook.

 • (christelijke) vrienden buiten de kerk. Hebben we geleerd hoe je relaties op moet bouwen? Hoe doe ik dat. Ik ga een paar dagen per jaar met vrienden naar de pub en daar gaan we lachen, huilen, praten en bidden. Dat gebeurt niet zomaar.
 • in de kerk. Genieten. Voetballen. Film.

Droom kan werkelijkheid worden. Ontwikkel goede relaties. Denk aan je behoeftes.

Naar aanleiding van vragen

Vraag steeds: Heer, wat doet u? Dat is dynamisch.

Heb je het te druk? Zorg dat je niet alleen een to-do list hebt, maar ook een not-to-do list. Ik bid niet altijd als mensen gebed aan me vragen. Vraag eerst of ze zelf eigenlijk al gebeden hebben! Je hoeft niet alles te doen.

Leer waar je (in)competent in bent. Wat mij betreft is de rol van een dominee om anderen inzetten, jezelf overbodig maken.

Sommige christelijke stromingen leggen nadruk op doelgericht zijn, anderen op de aanwezigheid van God, de werking van zijn Geest. In Matteüs 28:19-20 staat onder andere "Maak discipelen" en "Ik ben met je". Daar gaat het dus om zowel doelgericht zijn als om Gods aanwezigheid: Purpose en Presence.

Samenvatting

 • Om als Christus te zijn, hoef je niet per se veel te doen.
 • Je kan groeien in je karakter door spirituele gewoonten, disciplines: vasten, bijbellezen, bidden, met een mentor praten.
 • Zorg dat je ergens in de week echt alleen met God bent om te praten.
 • Verlies je rechtmatige behoeftes niet uit het oog: lichamelijk (gezond eten, rusten, sporten), intellectueel (lezen, denken), voedende en steunende relaties
 • Je hoeft niet alles te doen. Leer waar je (in)competent in bent.

Karakter bouwen op Gods manier

published Feb 10, 2004, last modified May 18, 2007

Chris Pemberton spreek op de New Wine gemeenteconferentie 2004 in Houten.

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari ben ik naar de New Wine conferentie in Houten geweest. Ik heb wat aantekeningen gemaakt en die zal ik hier opschrijven op een aantal artikelen. De hoofdspreker daar was Chris Pemberton. Hij had het vooral over "Cultivating Character" oftewel het bouwen, onderhouden van je karakter. Hier volgen wat algemene opmerkingen van hem daarover en dan het echte onderwerp van de eerste avond.

Karakter bouwen

Hoe worden we beïnvloed door de omgeving? Dat is vooral door "corrosion of character": de omgeving doet afbreuk aan je karakter. Vroeger had je een roeping. Je werkte en dat bouwde je karakter op. Nu is werk minder stabiel. Je verandert van baan. Je werkt parttime of op onregelmatige tijden. Daar wordt je karakter niet stabieler van, het werkt zo niet meer. Maar hoe bouwt God karakter? Als een tuinman. Hij snoeit je, zodat je vruchtbaar wordt en op Christus gaat lijken.

Onderwerpen deze twee dagen zijn:

 • de tuchtiging van de Vader (the Father's discipline)
 • het lichaam van Christus (de kerk)
 • de kracht van de Geest

Invloed van de omgeving

Vanavond gaat het over de tuchtiging, de kastijding van de Vader. Dat is niet makkelijk. Kijk maar eens naar Hebreeën 12:1-12. Ook Jezus moest gehoorzaamheid leren doordat hij leed. Testen door moeilijkheid is de tuchtiging van de Vader. Onze cultuur verslapt het karakter. Ga maar na. Hoevelen staan alleen? Ken je je buurman nog wel? Er zijn veel scheidingen. Veel mensen zijn onzeker. Ze hebben een andere persoonlijkheid op het werk, met vrienden en bij hun gezin. Geen stabiele werkomgeving. In een recent onderzoek staat: over 20 jaar gaat het economisch gezien okee. Maar er is geen geluk, geen feel-good gevoel. Het afgelopen jaar hebben we oorlog gezien, terrorisme, een grote aardbeving. Dat is ondermijnend voor het karakter. En kijk ook naar de consumptiemaatschappij: we willen plezier. We denken daar recht op te hebben. Heb je ongelukkig? Ga dan winkelen! Boodschappentherapie! Veel van onze identiteit halen we uit ons bezit. Dat is de invloed van de omgeving op je karakter.

Gods visie

En wat zegt God dan? Deze wereld helpt je niet op Christus te lijken. De geschapen wereld was okee. Maar we zijn geblinddoekt door de duivel voor hoe slecht de wereld eigenlijk is. Niet alles is slecht. Maar er is lijden en dat kan je niet uit de weg gaan. Maar God kan het gebruiken. Hij maakt het lijden niet. Niet alles hier is nieuw en goed. Je moet ook niet God danken voor al het lijden zoals sommigen doen.

Teksten over testen

In 1 Petrus 1:6 staat dat je verzocht kan worden. Maar God zegt: Ik bescherm je in je moeilijkheid. Ik test je door vuur. Het is als het reinigen van goud. En lees ook Jacobus 1:2: er zijn allerlei moeilijkheiden waardoor je getest wordt: wees blij! Want je krijgt er volharding door.

Romeinen 5:1 en verder: je hebt een relatie met Jezus. Je bent in genade aangenomen. We roemen in ons lijden! Dat past niet erg bij een postmoderne cultuur! Maar het brengt wel volharding en hoop. Lees zelf maar 2 Korinthe 2 en Johannes 15 (het deel over wijn).

Hebreeën 12. God voedt ons stevig op. Maar de mensen denken: het was toch leuk zonder grenzen? Hoofdstuk 13:7: hun leiders waren dood. Hoofdstuk 5: ze hebben vlees nodig. Er zijn geen vruchten, dus worden ze gesnoeid. Hoofdstuk 6: niet lui zijn. Grijp Gods beloften. Ze werden achtervolgd en waren toen sterk. Maar daarna werden ze zwak. Het was makkelijker om jood te zijn in plaats van christen, dus vielen ze daar op terug.

Wij zijn verleid. Wij lijken God niet nodig te hebben in het Westen. Christen zijn is voor velen een hobby voor de zondag geworden. Kijk dan eens naar het eind van Hebreeën 12. We zijn omgeven door een wolk van getuigen die zeggen: "Wij hebben het ook gered, dus kom op!" Ook Jezus leerde gehoorzaamheid door moeite.

God kan van alles gebruiken om ons te bouwen. Hij kan dingen uit de hand laten lopen, zodat we ons weer afhankelijk weten van Hem en naar Hem toegaan. Hij wil ons ook uitdagen om risico's nemen als we zijn stem hebben gehoord. God wil ons uit het nest duwen als een jonge arend. Neem risico. De kerk kan week worden. Het gevaar is dan dat het leven alleen nog maar plezier draait. Maar Jezus zegt: "Kom tot mij."

Samenvatting

 • De wereld zal je karakter niet sterk maken, eerder zwak.
 • God bouwt je karakter door moeilijke situaties te gebruiken om je te testen.
 • Je wordt gesnoeid en dat is niet makkelijk. Maar daar kan je sterker uitkomen, dus mag je zelfs blij zijn met moeilijkheden: je karakter krijgt de kans erdoor te groeien.

Geestelijke strijd

published Feb 10, 2004, last modified May 18, 2007

Ook Dick Westerkamp sprak op de New Wine conferentie en wel over geestelijke strijd. Hier een samenvatting van die toespraak, de tweede van zaterdag 17 januari 2004.

Oorlog

De naam van de Heer is als een toren. Daar kan je schuilen. Het is defensief. Maar God verwacht ook dat we aanvallen. Het leven kabbelt niet maar door. Het is oorlog! Politieke en militaire machten zijn niet meer de enig belangrijke. Het gaat subtieler.

Christus claimt de hele wereld. Als in de bijbel gesproken wordt over de oorlogen des Heren, dan betekent dat het radikaal uitroeien van het kwaad. Daarbij gaat het er niet vredelievend aan toe. Als westerse, 21e eeuwse mensen vinden we dat moeilijk. Amnesty International zou het maar niets vinden, al is het een goede club. Soms moet je je leven neerleggen voor Gods doelen. Er is één vijandelijk rijk: dat van de duivel. Dat zien we vaak niet in, omdat we beïnvloed zijn door de Verlichting.

"The gift of battle." Strijd is vaak een gift, waarin je de moed krijgt om immoraliteit aan te vechten.

Confrontatie

In 1 Koningen 17 zegt Elia: Er zal geen regen komen. Dat gaat in tegen Baäl, want dat was een vruchtbaarheidsgod. Elia pakt hem aan op zijn eigen terrein. Daarna trekt Elia zich terug, naar een plek in het hart van de Baälgodsdienst. Vijandig gebied dus. Maar daar mag hij een weduwe helpen. Jaren later volgt de confrontatie met Baäl op de Karmel. Er is een overmacht aan andere priesters. Maar samen met God is Elia in de meerderheid. En God antwoordt. De overwinning volgt en daarna regen. En dan ineens is Elia depressief, 1 Koningen 19:10: "Alleen ik ben overgebleven." God zegt heel praktisch: eet en slaap. Wij zijn soms geestelijker dan God. En dan komt God in de stilte. Hij schreeuwt tegen vijanden en fluistert tegen vrienden.

Aanval

Als je de overwinning hebt behaald, wordt je juist vaak aangevallen door de duivel. Hij is puur slecht. Hij wil dood en vernietiging. Strategieën van hem zijn:

 • leugens
 • verwarring zaaien
 • aanklagen
 • verleiden
 • bederven wat goed is, bijvoorbeeld sex of sport
 • intimideren, hij doet zich sterker voor dan hij is
 • verblinden
 • isoleren

Verdediging

Hoe gaan we om met deze werkelijkheid?

 • je moet het kwaad niet opzoeken en bijvoorbeeld geen glaasje draaien.
 • Niet op het randje lopen, bv: ach, één sigaret, één spelletje maakt niets uit.
 • Niet je gedachten vullen met pulp.
 • Ken je hulpbronnen.
 • Zweer de duivel af. Die vraag werd vroeger bij dopen gesteld. Vaak gewoon de strijd om kleine dingen.

Het begint met: weten wie je bent in Christus. Wandelen op de weg die God voor jou bedoeld heeft. Jesaja 35: de heilige weg. Daar zijn geen leeuwen. Ernaast wel. Romeinen 15: er moet geworsteld worden met de duivel. Romeinen 16: de duivel wordt onderworpen.

Samenvatting

 • Er is geestelijke strijd, oorlog.
 • Soms moet je verdedigen, dan mag je schuilen bij God. Maar soms ook aanvallen.
 • Er vallen slachtoffers, het is gevaarlijk.
 • Zeker als je een overwinning hebt behaald, zal de duivel je aanvallen. Wees je bewust van zijn strategieën.
 • Blijf op Gods heilige weg.

Het zoeken van Gods aangezicht

published Feb 10, 2004, last modified May 18, 2007

Dit is een een samenvatting van de lezing tijdens de New Wine avond van 8 november 2003. Wat New Wine ongeveer inhoudt, zal ik aan het eind uitleggen. Maar eerst de lezing van Jan Bakker over het zoeken van Gods aangezicht, simpel gezegd: bidden en bijbellezen.

Je staat vaak ook voor jezelf te preken. Ik sprak deze week op een avond van de Navigators Studentenvereniging Leiden. Ze wilden het seizoen goed beginnen door een avond over gebed. Er werd enthousiast gezongen, de studenten gingen echt voor God. Dat is leuk om te zien.

Je vraagt je wel eens af bij kinderen van jezelf of van de gemeente: Wat zullen ze doen? Niet zozeer wat voor beroep zullen ze gaan beoefenen, maar wat zullen ze doen voor God? Het is dus leuk om te zien wat er gebeurt met die mensen. Zeker als je ziet met wat voor enthousiasme de jongeren op nieuwe mogelijkheden inspringen.

Ik had het voor hen dus over het zoeken van het aangezicht van God. Besef je wel wie je voor je hebt? Je praat niet met de eerste de beste, maar met de heilige God. Het was een goed praatje, al zeg ik het zelf! Maar later begon ik te denken: hoe zit het met mij? Was dit een persoonlijk verhaal? Vertelde ik uit eigen ervaring? Of was het gewoon een mooi, maar theoretisch verhaal?

Lees eens Jesaja 6:1-8. Dat gaat over een ontmoeting met God. Het is vol van heiligheid en ontzag. De heilige Geest overtuigt je van zonde, laat je zien wie je bent. Je wordt geconfronteerd met je trots. Je ziet dat je niets kan zonder God. Als je dat beseft bij het bijbellezen 's ochtends, dan begin je de dag goed. Ik merkte het bij het voorbereiden van een evangelisatiereis naar Oost-Europa afgelopen zomer. Er gaan dingen mis. Je staat na een tijd met je rug tegen de muur en kan maar één ding doen: naar God toe gaan.

Als je in de branding zwemt, is het wild water, maar als je een laag dieper gaat, is het rustig. Gebed kan soms ook zo moeilijk aanvoelen, alleen maar knokken. Maar je kan ook een andere beleving van gebed hebben. Je geeft je over aan God. "Stuurt u mij." Zeg dat eens, misschien in gebed samen met anderen. Het zijn sleutelwoorden. Sturen is niet alleen zenden, maar ook: richting geven. Vraag dat maar aan God. Geef het stuur van je leven uit handen. God kan je naar het zendingsveld sturen of naar het voetbalveld of waar dan ook.

God is de chauffeur, hij stuurt ons en ook onze gemeente. Gemeenten zijn zeker nodig. Je kan (en mag) best gewoon lekker genieten van God en bijvoorbeeld allerlei conferenties bezoeken, maar daar moet het niet bij blijven.

Er is van alles gaande in Gods Koninkrijk. Ik zie verschuivingen in denkpatronen. Ik zal er een paar noemen.

 • bruggen bouwen, denken over kerkmuren heen.
 • niet bezoekers tellen, maar impact.
 • toerusten van gemeenteleden
 • van onszelf dienen naar anderen dienen.
 • van veroordelen van een stad naar bidden voor die stad
 • van leraar tot leerling. Dominees mogen ook leren.

Lees Psalm 119 eens. Overal waar "wet" of "woord" staat, mag je "Jezus" invullen, want hij is het Woord en hij is de vervulling van de wet.

New Wine

Zo ongeveer zes keer per jaar is er een New Wine avond in Houten. Daar ga ik vaak naartoe. New Wine is komen overwaaien uit Engeland. Hun doel is kerken toerusten met het oog op Gods Koninkrijk. Voor de avonden is er voor de volgende vorm gekozen. Er is veel aandacht voor aanbidding van God door te zingen. Ook is er een spreker. Als je wil, kan je voor je laten bidden.

Er is een site voor New Wine in ontwikkeling. Kijk daar voor wat meer informatie.

Routebeschrijving naar mijn huis

published Feb 10, 2004, last modified May 18, 2007

Zo kom je bij mijn huis op de Hammerstraat 107 in Rotterdam.

Eerst maar eens een kaartje.

Trein Rotterdam Noord:

 • Op NS Station Rotterdam Noord stoppen alleen stoptreinen. Het is dus wellicht sneller om naar het Centraal Station te reizen en daar een tram te nemen. Maar vanaf Rotterdam Noord is het te lopen: ongeveer 600 meter.
 • Ga onder de snelweg door. Ga naar de andere kant van het Noorderkanaal. Blijf deze weg (die nu Bergweg heet) volgen tot je rechts de supermarkt Bas van der Heijden ziet.
 • Loop langs de Bas van der Heijden en ga linksaf, de Blommersdijkselaan in. - Loop door tot je op het plein van de Katholieke Kerk komt.
 • Aan je linkerhand zie je het bussenfrontje van het pand waar ik woon. Bel aan op nummer 107.

Tram vanaf het Centraal Station

 • Neem tram 4 richting de Molenlaan.
 • Stap uit bij Halte gordelweg.
 • Loop een klein stukje terug.
 • Ga linksaf, de Blommersdijkselaan in.
 • Loop door tot je op het plein van de Katholieke Kerk komt.
 • Aan je linkerhand zie je het bussenfrontje van het pand waar ik woon. Bel aan op nummer 107.

Fiets

 • Ga naar het Centraal Station.
 • Ga naar het Oosten: op het Kruisplein, met je gezicht naar het busstation, moet je rechtsaf gaan, het Weena op.
 • Ga naar het Hofplein en maak daar driekwart rondje.
 • Ga onder de spoorbrug door en blijf de weg volgen (Schiekade).
 • Bij de tweede stoplichten rechtsaf, de Bergweg in.
 • Die weg een eind blijven volgen tot er van rechts een weg bij komt (Benthuizerstraat). Links van je zie je de supermarkt Bas van der Heijden.
 • Bij bakkerszaak Het Bole, herkenbaar aan de gele overkapping, sla je rechtsaf, de Blommersdijkselaan in.
 • Fiets door tot je op het plein van de Katholieke Kerk komt.
 • Aan je linkerhand zie je het bussenfrontje van het pand waar ik woon. Bel aan op nummer 107.

Auto: Afslag 14, Centrum

 • Zorg dat je op de Ring Rotterdam Noord terecht komt. Dat is de A20.
 • Neem de afslag Centrum. Houd bij het afslaan linksaan.
 • Ga linksaf de gordelweg op; die loopt parallel aan de snelweg.
 • Even later kom je een rotonde tegen. Daar ga je rechtdoor.
 • Bij de eerste stoplichten sla je rechtsaf, de Bergweg in.
 • Rij door tot je rechts van je de supermarkt Bas van der Heijden ziet.
 • Ga linksaf, de Blommersdijkselaan in.
 • Op de T-splitsing voor de kerk ga je linksaf.
 • Dan meteen rechts, waar waarschijnlijk wel plek is om je auto te parkeren
 • Aan je linkerhand zie je het bussenfrontje van het pand waar ik woon. Bel aan op nummer 107.

Auto alternatief: Afslag 15, Kralingen/Crooswijk

 • Neem niet de afslag Centrum, maar Kralingen/Crooswijk. Dan rijd je iets te ver, maar hoef je minder lang over de parallelweg te rijden. Zal qua tijd niet veel schelen.
 • (Vanuit de richting Gouda heb je die afslag niet, dus moet je alsnog bij Centrum eraf en dan meteen weer de snelweg op en dan dus bij de volgende afslag eraf.)
 • Ga rechtsaf de parallelweg op (Gordelweg).
 • Ga bij de stoplichten linksaf, de Bergweg in.
 • Zie verder bij de eerste optie.

Terugreis auto

 • Als je op het kaartje kijkt: vanuit de Soetendaalsekade kan je niet de snelweg op. Dat moet dus via de Gordelweg.
 • Je moet dus terug naar de Bergweg. Sta je tussen mijn huis en de kerk geparkeerd? Ga twee keer links dan kom je op de Bergweg uit.
 • Voor de oprit Kralingen/Crooswijk, sla rechtsaf bij de verkeerslichten en dan links de snelweg op.
 • Voor de oprit Centrum, sla linksaf bij de verkeerslichten, ga rechtdoor op de rotonde en rechtsaf bij de volgende verkeerslichten.

Extra info voor de richting Gouda

 • Let op: de oprit Kralingen/Crooswijk gaat alleen naar het Westen, zeg richting Hoek van Holland.
 • Dus als je richting Gouda moet, moet je alsnog via oprit Centrum.
 • Als alternatief kan je via de Gordelweg doorrijden naar Rotterdam AlexanderPolder en daar de volgende oprit nemen, maar dat is al gauw tien kilometer die je niet over de snelweg rijdt, dus dat is een stuk langzamer.