Karakter bouwen op Gods manier

published Feb 10, 2004, last modified May 18, 2007

Chris Pemberton spreek op de New Wine gemeenteconferentie 2004 in Houten.

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari ben ik naar de New Wine conferentie in Houten geweest. Ik heb wat aantekeningen gemaakt en die zal ik hier opschrijven op een aantal artikelen. De hoofdspreker daar was Chris Pemberton. Hij had het vooral over "Cultivating Character" oftewel het bouwen, onderhouden van je karakter. Hier volgen wat algemene opmerkingen van hem daarover en dan het echte onderwerp van de eerste avond.

Karakter bouwen

Hoe worden we beïnvloed door de omgeving? Dat is vooral door "corrosion of character": de omgeving doet afbreuk aan je karakter. Vroeger had je een roeping. Je werkte en dat bouwde je karakter op. Nu is werk minder stabiel. Je verandert van baan. Je werkt parttime of op onregelmatige tijden. Daar wordt je karakter niet stabieler van, het werkt zo niet meer. Maar hoe bouwt God karakter? Als een tuinman. Hij snoeit je, zodat je vruchtbaar wordt en op Christus gaat lijken.

Onderwerpen deze twee dagen zijn:

  • de tuchtiging van de Vader (the Father's discipline)
  • het lichaam van Christus (de kerk)
  • de kracht van de Geest

Invloed van de omgeving

Vanavond gaat het over de tuchtiging, de kastijding van de Vader. Dat is niet makkelijk. Kijk maar eens naar Hebreeën 12:1-12. Ook Jezus moest gehoorzaamheid leren doordat hij leed. Testen door moeilijkheid is de tuchtiging van de Vader. Onze cultuur verslapt het karakter. Ga maar na. Hoevelen staan alleen? Ken je je buurman nog wel? Er zijn veel scheidingen. Veel mensen zijn onzeker. Ze hebben een andere persoonlijkheid op het werk, met vrienden en bij hun gezin. Geen stabiele werkomgeving. In een recent onderzoek staat: over 20 jaar gaat het economisch gezien okee. Maar er is geen geluk, geen feel-good gevoel. Het afgelopen jaar hebben we oorlog gezien, terrorisme, een grote aardbeving. Dat is ondermijnend voor het karakter. En kijk ook naar de consumptiemaatschappij: we willen plezier. We denken daar recht op te hebben. Heb je ongelukkig? Ga dan winkelen! Boodschappentherapie! Veel van onze identiteit halen we uit ons bezit. Dat is de invloed van de omgeving op je karakter.

Gods visie

En wat zegt God dan? Deze wereld helpt je niet op Christus te lijken. De geschapen wereld was okee. Maar we zijn geblinddoekt door de duivel voor hoe slecht de wereld eigenlijk is. Niet alles is slecht. Maar er is lijden en dat kan je niet uit de weg gaan. Maar God kan het gebruiken. Hij maakt het lijden niet. Niet alles hier is nieuw en goed. Je moet ook niet God danken voor al het lijden zoals sommigen doen.

Teksten over testen

In 1 Petrus 1:6 staat dat je verzocht kan worden. Maar God zegt: Ik bescherm je in je moeilijkheid. Ik test je door vuur. Het is als het reinigen van goud. En lees ook Jacobus 1:2: er zijn allerlei moeilijkheiden waardoor je getest wordt: wees blij! Want je krijgt er volharding door.

Romeinen 5:1 en verder: je hebt een relatie met Jezus. Je bent in genade aangenomen. We roemen in ons lijden! Dat past niet erg bij een postmoderne cultuur! Maar het brengt wel volharding en hoop. Lees zelf maar 2 Korinthe 2 en Johannes 15 (het deel over wijn).

Hebreeën 12. God voedt ons stevig op. Maar de mensen denken: het was toch leuk zonder grenzen? Hoofdstuk 13:7: hun leiders waren dood. Hoofdstuk 5: ze hebben vlees nodig. Er zijn geen vruchten, dus worden ze gesnoeid. Hoofdstuk 6: niet lui zijn. Grijp Gods beloften. Ze werden achtervolgd en waren toen sterk. Maar daarna werden ze zwak. Het was makkelijker om jood te zijn in plaats van christen, dus vielen ze daar op terug.

Wij zijn verleid. Wij lijken God niet nodig te hebben in het Westen. Christen zijn is voor velen een hobby voor de zondag geworden. Kijk dan eens naar het eind van Hebreeën 12. We zijn omgeven door een wolk van getuigen die zeggen: "Wij hebben het ook gered, dus kom op!" Ook Jezus leerde gehoorzaamheid door moeite.

God kan van alles gebruiken om ons te bouwen. Hij kan dingen uit de hand laten lopen, zodat we ons weer afhankelijk weten van Hem en naar Hem toegaan. Hij wil ons ook uitdagen om risico's nemen als we zijn stem hebben gehoord. God wil ons uit het nest duwen als een jonge arend. Neem risico. De kerk kan week worden. Het gevaar is dan dat het leven alleen nog maar plezier draait. Maar Jezus zegt: "Kom tot mij."

Samenvatting

  • De wereld zal je karakter niet sterk maken, eerder zwak.
  • God bouwt je karakter door moeilijke situaties te gebruiken om je te testen.
  • Je wordt gesnoeid en dat is niet makkelijk. Maar daar kan je sterker uitkomen, dus mag je zelfs blij zijn met moeilijkheden: je karakter krijgt de kans erdoor te groeien.