Leven als Jezus

published Feb 10, 2004, last modified May 18, 2007

Op de middag van zaterdag 17 januari 2004 tijdens de New Wine conferentie gaf Chris Pemberton een workshop over leven als Jezus. Het was vooral een verhaal door hem met daarna gelegenheid tot vragen.

Voor jezelf zorgen

Ik wil vooral een aantal praktische punten noemen voor een leven in balans. Ik werk, ben getrouwd, heb 5 kids. Druk dus. Vaak heb je het idee dat je 24 uur per dag, zeven dagen per week bezig bent. Hoe kan je dan toch in balans leven, als Jezus.

Jezelf verloochenen is niet hetzelfde als verwaarlozen. Je moet misschien minder actie ondernemen en meer zijn. Kijk maar eens naar Lucas 9:33. Petrus wilde daar actie ondernemen: tenten opzetten voor Jezus, Mozes en Elia. Dat was totaal niet nodig. Hij mocht gewoon aanwezig zijn als getuige, dat was genoeg.

Je kan wel eens het advies krijgen: "Zeg nooit nee als er een nood is." Er komen veel verwachtingen op ons af. We willen zelf heel veel en ook anderen hebben zo hun wensen voor je. Zeker van jonge christenen wordt vaak verwacht dat ze veel doen. "Je komt vanavond toch weer naar de kerk? En morgen is er een cursus over bijbellezen. Oh, en overmorgen is er een spreker die je vast aan zal spreken. Vergeet je de bijbelkring van woensdag niet? Wel komen hoor!" Het kan allemaal teveel worden.

Wat doet Jezus? De wil van God. Hoe ontdekte hij die? Het is een zoektocht naar waarheid. Waarheid maakt vrij: wie ben je, wie is God. Onderwerp je aan Gods wil.

Tips

Je hebt realistische verwachtingen nodig. Wat is er realistisch voor handen om je te laten groeien en Gods wil te ontdekken?

 • Bijvoorbeeld het boek van Richard Foster: Het feest van de navolging. Spirituele gewoonten, disciplines helpen veel. Wijd je daar aan toe. Denk eens na: wat voedt me geestelijk? Wat is er in je centrum, in je hart? Wat motiveert mij?
 • Steeds meer mensen vasten 40 dagen.
 • Houd een dagboek bij. Schrijf op wat God zegt.
 • Lees de bijbel en bid. Het gaat daarbij niet zozeer om actie van ons, maar om wat God geeft tijdens die tijd.
 • Zorg dat je een geestelijk leider of coach hebt. Iemand die elke vraag mag stellen. Mannen praten moeilijk over hun gevoelens. Soms stort je in als je dat niet doet.
 • Zorg dat je een deel van de week echt alleen met God bent, bijvoorbeeld een paar uur op zondag. Relatie bouwen. God nodigt je uit om een relatie met hem te hebben, het is geen bevel.

Behoeften

Lichamelijk

We overwerken. We hebben geen lichamelijke oefening. Geen rust. We werken en dan op zondag rusten? Bekijk het eens andersom! Eerst rusten - of juist sporten. Je bouwt energie op zolang dat nog kan, en dan werken. Neem verantwoordelijkheid voor je gezondheid. Besluit daartoe. Misschien een goed idee: een kerk met een fitnessruimte!

Verstandelijk

Blijf lezen! Een uur per dag, een dag per maand, een week per jaar. Voor leiders is dat belangrijk. Een goed boek hierover is Nancy Klein: Time to think. De kwaliteit van alles wat we doen, is afhankelijk van het denken. Ik kan er niet helemaal op ingaan, maar ik zal een aantal verstandelijke noden noemen die in dat boek genoemd worden:

 • attentie, luisteren!
 • indringende vragen laten stellen
 • op grond van gelijkheid, op hetzelfde niveau met iemand praten
 • waardering
 • rust
 • bemoediging, geen competitie
 • gevoelens
 • informatie
 • een plaats die zegt dat je belangrijk bent
 • diversiteit

Goede relaties ontwikkelen

Voedende en steunende relaties. Die had Jezus ook.

 • (christelijke) vrienden buiten de kerk. Hebben we geleerd hoe je relaties op moet bouwen? Hoe doe ik dat. Ik ga een paar dagen per jaar met vrienden naar de pub en daar gaan we lachen, huilen, praten en bidden. Dat gebeurt niet zomaar.
 • in de kerk. Genieten. Voetballen. Film.

Droom kan werkelijkheid worden. Ontwikkel goede relaties. Denk aan je behoeftes.

Naar aanleiding van vragen

Vraag steeds: Heer, wat doet u? Dat is dynamisch.

Heb je het te druk? Zorg dat je niet alleen een to-do list hebt, maar ook een not-to-do list. Ik bid niet altijd als mensen gebed aan me vragen. Vraag eerst of ze zelf eigenlijk al gebeden hebben! Je hoeft niet alles te doen.

Leer waar je (in)competent in bent. Wat mij betreft is de rol van een dominee om anderen inzetten, jezelf overbodig maken.

Sommige christelijke stromingen leggen nadruk op doelgericht zijn, anderen op de aanwezigheid van God, de werking van zijn Geest. In Matteüs 28:19-20 staat onder andere "Maak discipelen" en "Ik ben met je". Daar gaat het dus om zowel doelgericht zijn als om Gods aanwezigheid: Purpose en Presence.

Samenvatting

 • Om als Christus te zijn, hoef je niet per se veel te doen.
 • Je kan groeien in je karakter door spirituele gewoonten, disciplines: vasten, bijbellezen, bidden, met een mentor praten.
 • Zorg dat je ergens in de week echt alleen met God bent om te praten.
 • Verlies je rechtmatige behoeftes niet uit het oog: lichamelijk (gezond eten, rusten, sporten), intellectueel (lezen, denken), voedende en steunende relaties
 • Je hoeft niet alles te doen. Leer waar je (in)competent in bent.