Gebedscursus: Here, leer ons bidden

published Feb 18, 2004, last modified May 18, 2007

Ik heb de afgelopen zes maandagavonden een gebedscursus gevolgd: "Here, leer ons bidden." Die titel komt van de discipelen van Jezus, die dat aan hem vroegen. Hij leerde hen toen het Onze Vader als basisgebed. Deze cursus behandelt ook vooral de basis. Beginners worden op weg geholpen. Mensen die al wel ervaring hebben met bidden, maar wat huiverig zijn om hardop in een groep te bidden, kunnen hier ook in een veilige leeromgeving ervaring opdoen.

Ik heb de afgelopen zes maandagavonden een gebedscursus gevolgd: Here, leer ons bidden. Die titel komt van de discipelen van Jezus, die dat aan hem vroegen. Hij leerde hen toen het Onze Vader als basisgebed. Deze cursus behandelt ook vooral de basis. Beginners worden op weg geholpen. Mensen die al wel ervaring hebben met bidden, maar wat huiverig zijn om hardop in een groep te bidden, kunnen hier ook in een veilige leeromgeving ervaring opdoen.

De cursus

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. In dit geval was dat op maandagavond van 19:30 tot 22:00. Tussendoor was er nog wel pauze om even wat te drinken, kennis te maken en over de cursus te praten. Kosten zijn dertig euro. Daarvoor krijg je ook een cursusmap met in totaal zo'n honderd pagina's.

De cursus is ontwikkeld door Agapè. De algehele leiding was in handen van Heiko van den Broek van Agape. Sommige delen werden verzorgd door een aantal deelnemers aan de Agape Leiderschaps Training. De cursus is overigens goed door één of twee mensen te geven.

De inhoud

Allereerst ging het over de noodzaak van gebed. Waarom bidden we? Tot wie? Wat is het nou eigenlijk? De tweede avond was het onderwerp: Omgang met God. Dat is de kern van gebed: je praat met God en luistert naar God. Er werden ook wat tips uitgewisseld rond Stille Tijd, wat een andere term is voor omgang met God. Zet je tv en telefoon uit als je naar God toegaat. Zie het als een stukje tijd teruggeven aan God. Luister naar wat christelijke muziek. Aan het eind kregen we huiswerk mee: houd de komende week elke dag stille tijd! Er was een rooster beschikbaar met wat bijbelteksten om erbij te lezen.

De derde les werd er gepraat over wat voor vormen van gebed er zijn. Je hebt aanbidding, schuldbelijdenis, lofprijzing, dankzegging en voorbede. Aan het eind gingen we ook echt in kleine groepjes bidden. Ieder noemde een gebedspunt en een ander ging daarvoor bidden. Sommigen waren dat al gewend en hadden daar weinig problemen mee. Bij anderen stond het zweet in de handen! De volgende avond ging het nog veel meer over gezamenlijk gebed. Het is daarbij niet genoeg om met een groepje in één ruimte te zijn. Je moet ook opletten als een ander hardop aan het bidden is. Je moet dan niet alvast gaan bedenken waar jij straks voor gaat bidden, maar luisteren en in je hart meebidden. Dat is eensgezindheid. In een groep is het ook goed dat je niet al te lang bidt. Hou het kort en maai niet al het gras voor de voeten van een ander weg. Als je wil, kan je later nog een keer bidden.

Tijdens de vijfde avond was er gelegenheid om eigen onderwerpen in te brengen waar je nog wel graag wat meer over zou willen horen. Uiteindelijk hielden we ons toch vooral aan het officiële programma. Dat was gebedsverhoring. Dat kan lastig zijn: soms verhoord God wel en soms niet. Van beide zijn genoeg voorbeelden te vinden, ook in de bijbel. Petrus werd bevrijd uit de gevangenis, terwijl Jacobus, die ook gevangen zat, gedood werd.

Tijdens de laatste les werd er gesproken over de Praying For You evangelisatiemethode. Die komt er gewoon op neer dat je anderen vraagt of je voor hen mag bidden. Ook werden er wat handreikingen gedaan voor wat je na deze cursus kan doen. Je moet wat je geleerd hebt natuurlijk in de praktijk brengen. Er is de cursus Aanstekelijk Christen. Er zijn gebedsinitiatieven om voor de stad te bidden, in Rotterdam en Capelle. Binnen mijn kerk wordt er ook een gebedsgroepje opgestart, waar ik mij bij aan ga sluiten.

Conclusie

Wat vind ik nu van de cursus? Ik heb er weinig nieuwe kennis opgedaan. Ik wist er al vrij veel vanaf. Wel doe je in zo'n groep altijd wel wat tips op. Vooral het interactieve deel, met de hele groep van 25 man en ook in kleine groepjes, vond ik goed: je deelt ervaringen en kennis en bemoediging met elkaar. Je wordt gestimuleerd om meer aandacht aan je dagelijkse gebed te besteden, aan je relatie met God. Na afloop ga je denken: hoe geef ik hier nu een praktisch vervolg aan. Dus ik heb er profijt van gehad. Zeker voor mensen die nog niet zo gewend zijn tot God te bidden of hardop in een groep te bidden, is dit een goede introductie die een basis legt voor een gezond gebedsleven.

Keywords
geloof