Kracht van de Geest

published Feb 21, 2004, last modified May 18, 2007

Chris Pemberton sprak op zaterdagavond 17 januari 2004 op de New Wine conferentie over de Kracht van de Geest.

Chris Pemberton sprak ook nog op zaterdagavond 17 januari 2004 op de New Wine conferentie. Na de onderwerpen Karakter bouwen op Gods manier en Leven als Jezus volgt nu de Kracht van de Geest.

Verandering

Wereldwijd verandert God zijn kerk. Bv twee keer 11000 mensen die God loven bij de zomerconferentie van New Wine in Engeland. En de drie weken daarna duizenden jongeren. Ze zijn actief bezig, ook bijvoorbeeld rommel opruimen op straat. Dat is onder andere het resultaat van ouderen die tot God roepen: vernieuw uw werk! Verander ons land, leven, ook nu weer, voor deze generatie.

Karakter moet groeien. Wat daar voor nodig is, hebben we voor een deel al gezien. God vormt het. Hij test het. We mogen risico's nemen. We hebben gemeenschap nodig, vooral om aan elkaar verantwoording af te leggen en te zegenen. En: de kracht van de Geest is nodig. Hoe vormt die ons karakter?

De heilige Geest

Zonder de Geest zijn we dood. Welk beeld heb je van de Geest? Hij is niet slechts iets van één moment van zalving. Je wordt geleid door de Geest. Hij doet wonderen. De Geest is in jou. Maar ook: jij bent in de Geest (Romeinen 8:9). Dat is belangrijk. Je bent ondergedompeld, als in een grote zee. De Geest is de lucht die je ademt. Je hele leefwereld. De zee is enorm krachtig. Zonder die Geest is alles dood, dieren en mensen. Dus niet alleen de Geest in ons, maar ook wij in de Geest.

Ik was laatst op het strand: de zee is er nog steeds! Hij is constant, stabiel. Onze veranderende cultuur is dan triviaal. Kijk eens in Handelingen 2:1-4 en 14-21: God verstoort een kerkdienst. Oh! Wat gebeurt er? Daar gaat je planning! Dat doet Hij ook nu nog.

Toegevoegde waarde

Ook voorafgaand aan de eerste pinksterdag probeerden de discipelen Jezus te gehoorzamen. Maar er miste wat:

  • zekerheid, vertrouwen. Je ziet dat nu wel bij bijvoorbeeld vervolgde christenen.
  • weinig vreugde en dankbaarheid. Maar ze werden dronken van vreugde.
  • er werd weinig gegeven, geen gulheid.
  • verwachting. Ze verwachtten wel de verlossing van Israël, maar het leven ging gewoon door.
  • verkondiging, evangelisatie, van Jezus vertellen.

Toen de Geest uitgestort werd, werd alles anders. Wat hebben wij de Geest nodig!

Samenvatting

  • De Geest is in jou. Maar ook: jij bent in de Geest. Hij is je hele leefwereld.
  • De Heilige Geest is constant, stabiel. Maar Hij kan ook mensen veranderen en nieuwe dingen doen.
  • De Heilige Geest geeft zekerheid, vreugde, dankbaarheid, gulheid, verwachting en helpt bij het anderen vertellen over Jezus.